Το δικαστήριο αποφάσισε για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην οδό Αιγαίου Πελάγους

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στις 15 Ιουνίου 2018, υπήρχε δικαστική διαμάχη μεταξύ κατοίκων και λαϊκής αγοράς στην οδό Αιγαίου Πελάγους. 16 κάτοικοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια με σκοπό την απομάκρυνση της λαϊκής από την περιοχή.

Όπως ενημερωθήκαμε η απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο είναι υπέρ της λαϊκής. Δηλαδή, έχει κάθε δικαίωμα να λειτουργεί επί 4μήνου στην οδό Αιγαίου Πελάγους. Όπως φαίνεται το σκεπτικό στηρίχθηκε στο ότι υπήρχε προηγούμενη λειτουργία της λαϊκής στον ίδιο δρόμο, οπότε δεν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης αυτή τη φορά.

Να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ περιτροπής, 4 μηνη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Τσακού στις οδούς Αιγαίου Πελάγους, Μακεδονίας και Επτανήσου.