Κατάθεση προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της μεταστέγασης του Βορείου Τομέα Περιφέρειας στον Παράδεισο Αμαρουσίου

Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή της κ. Λένας Μανιάκα –Προεστάκη, σχετικά με την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που η απόφαση της  αφορά την μεταστέγαση του Βορείου Τομέα Περιφέρειας στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής κατατέθηκε προσφυγή για 3 λόγους,  

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε  κατά παράβαση του νόμου και δη κατά παράβαση του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου και χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ  Η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης και του νόμου στον οποίο εκείνη ερείδεται,

την οποία υπογράφουν 26 κάτοικοι και δημότες Παραδείσου, Πολυδρόσου και μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου Αμαρουσίου.

 

” Καλησπέρα σας,

Η αλλαζονία της εξουσίας είναι αχαλιναγώγητη και  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας επέδειξε ότι διαθέτει αυτή την αρετή. Στις 13 Ιουλίου αποφάσισε την παραλαβή των χώρων στα δύο κτίρια του 1978 επί της Γκύζη και Κηφισίας. Κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου ο πρόεδρός της Καραμάνος  με περισσή αυθάδεια δήλωσε δημόσια : ” θα πούμε στους υπαλλήλους να έρχονται νωρίς και να παρκάρουν στο AVENUE που είναι ακριβώς απέναντι”.  Μια παραλαβή πoυ βασίστηκε σε ένα πρακτικό το οποίο θα έπρεπε να είναι ομόφωνα αποδεκτό από  την τριμελή  Επιτροπή Παραλαβής .

Το ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σμέρος , παρών κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, δεν το ενέκρινε   και σημείωσε τις παρατηρήσεις του .Κανένα πρόβλημα για τα ταρζανάκια! Υπογράφει ως τρίτο μέλος ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Πάντζας Σπυρίδων

Έχετε δει άλλη φορά Επιτροπή να βασίζεται σε προφορικές δεσμεύσεις εκμισθωτών; Ε, αυτοί τολμούν και το γράφουν  στο πρακτικό!

Παραθέτω  κατωτέρω τη σύντομη περιγραφή της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου από το μέλος μας του Συλλόγου μας.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13ης Ιουλίου για την παραλαβή των χώρων

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μας δέχτηκαν μεν, αλλά με αρνητική διάθεση και μας δόθηκαν τρία λεπτά για να εκθέσουμε τις απόψεις μας με συνεχείς διακοπές και παρεμβάσεις – συστάσεις “ύφους” και “ευπρέπειας”. Η απόφαση ήταν ειλημμένη, οι απαντήσεις έτοιμες, όλα τα θέματα που θέσαμε για διαδικαστικές και ουσιαστικές παραλείψεις και παρατυπίες είχαν καλυφθεί κατά την άποψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. ‘Οχι μόνο δεν υπάρχει, όπως έλεγαν (ή δέχονταν σιωπηρά) πρόβλημα ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της διακήρυξης, αλλά εξασφαλίστηκαν και περισσότερα από τα προαπαιτούμενα. Συνοπτικά:

Η περιοχή μας συνολικά ωφελείται με τη μεταφορά των υπηρεσιών της ΠΕΒΤ καθώς στα επιλεγέντα κτίρια, αν δεν μεταφέρονταν οι υπηρεσίες αυτές, θα εγκαθίσταντο γραφεία ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας με μεγάλη προσέλευση εργαζομένων και συναλλασσομένων πρωί και απόγευμα.

Αντί αυτής της εξέλιξης, η όποια επιβάρυνση προκληθεί από τη λειτουργία των γραφείων της Περιφέρειας θα είναι μικρή και χρονικά περιορισμένη (η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται πλέον σε πολλές περιπτώσεις ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται να επισκέπτονται μαζικά τα γραφεία για να εξυπηρετηθούν, οι ώρες λειτουργίας των γραφείων είναι μόνο πρωινές και μετά τη μία και μισή (13.30) κλείνουν.

Αν και οι αναλογούσες θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο κατασκευής των κτιρίων, δηλαδή της δεκαετία του 1970 είναι “μηδέν” (0), ωστόσο εξασφαλίστηκαν δεκάδες θέσεις στάθμευσης -αν θυμάμαι καλά τριάντα έξι-, η περιοχή εξυπηρετείται συγκοινωνιακά με τον προαστιακό και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και με λεωφορεία -δεν αναφέρθηκε αυτή τη φορά η γραμμή 4 του μετρό- . Επιπλέον, από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας κάποιοι μεταβαίνουν στην εργασία τους με ποδήλατα…

Προκύπτει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων με τη μεγάλη μείωση του μηνιαίου μισθώματος που εξασφαλίζεται στους νέους χώρους σε σύγκριση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο μίσθωμα, για τη φύλαξη των οποίων δεν θα υπάρξει καμιά δαπάνη, ενώ και η συνύπαρξη των γραφείων της ΠΕΒΤ με άλλα γραφεία δεν δημιουργεί πρόβλημα, αφού κάθε όροφος μπορεί να “απομονώνεται” και να κλειδώνεται.

Εντός της αίθουσας συνεδρίασης αλλά και εκτός αυτής ακούσαμε ότι εξυπηρετούμε αλλότρια συμφέροντα, πολιτικών αντιπάλων και ανταγωνιστών ή ότι παρασυρόμαστε από αυτούς, ότι κινητοποιούμαστε επιλεκτικά για τη μεταστέγαση ΠΕΒΤ(Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα), σιωπούμε όμως για άλλα μείζονα θέματα, όπως η ήδη συντελούμενη επέκταση των εγκαταστάσεων ιδιωτικής εταιρείας ή η επικείμενη λειτουργία καζίνο στην περιοχή.

Τέλος, εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, προειδοποιηθήκαμε ότι οι ιδιοκτήτες των γραφείων μπορεί να στραφούν εναντίον μας.

Σημειώνω επίσης ότι ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΤ, ο οποίος προσήλθε στη συνεδρίαση και υποστήριξε ένθερμα την επιλογή των δύο κτιρίων, μας είπε ότι δεν είχε απολύτως καμιά ανάμειξη στη διαδικασία.

Πρέπει να ευχαριστήσω και όλους όσοι συνυπέγραψαν τη συνημμένη προσφυγή. Εντός 15νθημέρου έπρεπε να υποβληθεί προσφυγή προς την Αποκεντρωμένη. Το βήμα αυτό  ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να είναι δυνατή η προσφυγή σε ένδικα μέσα .

Φιλικά

Λένα Μανιάκα –Προεστάκη”

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΚΑΤΑ

1.- Της  υπ’ αριθ. 1949/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας Αττικής (αναρτημένη στο διαδίκτυο με στοιχεία ΑΔΑ: 6ΦΛΤ7Λ7-3ΙΣ)

2.-Της Περιφερείας Αττικής (ΑΦΜ 997875116) Συγγρού 15-17 Αθληνα, νομίμως εκπροσωπουμένης.

  1. Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Περιφερείας Αττικής

—————

– Ι –

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Καταρχάς επισημαίνουμε, ότι έχουμε εύλογο, άμεσο και ενεστώς, έννομο συμφέρον στην άσκηση της παρούσας και τούτο καθώς έχουμε την ιδιότητα των κατοίκων Παραδείσου Αμαρουσίου ( από τον 1ο έως και τον 22ο . από εμάς και ειδικότερα άμεσα γειτνιάζοντες με την οδό Γκύζη οι 2ος έως και 9ος )  του Δημοτικού Συμβούλου Αμαρουσίου και κατοίκου Αμαρουσίου ( ο 23ος  από εμάς) και των κατοίκων Πολυδρόσου Αμαρουσίου (ο 24ος,25ος και 26ος ).

                                                              -ΙΙ –

Προσβάλλουμε ήδη την ανωτέρω απόφαση για τους κατωτέρω βάσιμους λόγους :

                                                            ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε  κατά παράβαση του νόμου και δη κατά παράβαση του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,

όπου προβλέπεται ότι  :

<< 1. Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του

μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των

διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε

όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. …

4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε

προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν,

αντ` αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος….>>

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη έχει χωρήσει με κακή σύνθεση, καθώς κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής απουσίαζαν έξι από τα τακτικά μέλη αυτής.

                                        ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου και χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.  Ειδικότερα :

Με την ως άνω απόφαση (1949/2018) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, κατά παράβαση του νόμου και χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η διά του από 03.07.18 πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας έγκριση της καταλληλότητος και η παραλαβή των ακινήτων που βρίσκονται επί Λ. Κηφισίας 18 και Γκύζη και επί της Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη στο Δήμο Αμαρουσίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε.Βορείου Τομέα Περιφέρειας Αττικής. Η απόφαση  όμως είναι μη νόμιμη και τυχόν εκτέλεσή της θα επιφέρει στο σύνολο των κατοίκων του ως άνω Δήμου και ειδικώς στους περιοίκους των ακαταλλήλων ευρισκομένων στην ως άνω διεύθυνση κτιρίων ανεπανόρθωτη βλάβη.

Και τούτο καθώς ελλείπουν, οι προβλεπόμενοι από την διακήρυξη αλλά και το μισθωτήριο  όροι. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την έλλειψη δυνατότητας ασφαλούς πρόσβασης όλων των προσερχομένων πολιτών, και δη των ΑΜΕΑ, των δώδεκα Δήμων του Βόρειου Τομέα οι οποίοι θα υποχρεούνται να βαδίζουν επί του οδοστρώματος της οδού  Γκύζη λόγω ανυπαρξίας επαρκών πεζοδρομίων. Η προσβαλλόμενη απόφαση αυτή έχει ληφθεί παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες και επισημάνσεις μας περί της ακαταλληλότητος των ως άνω κτιρίων για τα οποία επροχώρησε στην παραλαβή και για τα οποία έχει συνταχθεί το από 28-07-2017 μισθωτήριο είναι δε μη νόμιμη γιατί  κρίνει σαν κατάλληλα τα επί των ως άνω οδών κτίρια ενώ όφειλε να μην τα παραλάβει ως ακατάλληλαγια τους ακόλουθους ειδικώτερους λόγους  :

  1. Τα προσφερόμενα κτίρια δεν καλύπτουντις προϋποθέσεις για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ΑΜΕΑ, σε ό,τι αφορά τα κλιμακοστάσια, τους ανελκυστήρες, τους χώρους υγιεινής και στην πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη.
  2. Επίσης υφίσταται ζήτημα συνθηκών καταλληλότητας και υγείας, ενδεικτικώς δε αναφέρουμε, ότι ελλείπει έξοδος κινδύνου. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε την έγγραφη αναφορά της Προϊσταμένης Γραμματειακής Υποστήριξης στην οποία σημειώνονται τα εξής :

       « Επειδή όμως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ως προς την παραμονή στην εργασία μας επί οκταώρου καθημερινής βάσεως σε χώρο που είναι εν αμφιβόλω οι συνθήκες καταλληλότητας και υγείας, όπως επίσης και λόγω του τόσο κλειστού χώρου χωρίς έξοδο κινδύνου αναπτύσσεται έντονη ψυχολογική πίεση… Ζητώ να με ενημερώσετε εγγράφως για την καταλληλότητα του ημιορόφου – παταριού όπου προτίθεστε να μεταφέρετε το γραφείο του Τμήματος του οποίου προΐσταμαι, με έγγραφα καταλληλότητας αυτού, όπως επίσης και για την καταλληλότητα από απόψεως επικινδυνότητας και υγείας της αίθουσας των προφορικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, όπου προσέρχονται κατά πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, εφ’ όσον δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου σε περίπτωση σεισμού ή φωτιάς πως θα προστατευθούν.»

  1. Επίσης η  απόσταση από το σταθμό του Προαστειακού είναι 750 μ. και από το σταθμό ΗΣΑΠ Ειρήνη 1800 μέτρα. Εξαλλου τα προσφερόμενα κτίρια δεν διαθέτουν χώρους στάθμευσης οι οποίοι να είναι συμβατοί με βάση τη σημερινή Πολεοδομική Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 9 της Διακήρυξης μνημονεύεται :  <<9. Το ακίνητο επίσης θα πρέπει να διαθέτει τους αναλογούντες, στην επιφάνεια και χρήση, χώρους στάθµευσης, υπόγειους ή υπέργειους, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. Οι χώροι στάθµευσης µπορεί να είναι οπουδήποτε εντός του κτιρίου (υπόγειο, πυλωτή, ακάλυπτος) ή ακόµα και σε όµορο οικόπεδο. Οι διατιθέµενες δε θέσεις στάθµευσης θα πρέπει να είναι νόµιµες και αποκλειστικής χρήσης.>>.

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου και χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία κυρίως όμως εκδόθηκε κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης και του νόμου στον οποίο εκείνη ερείδεται.

Ειδικότερα  έχει λάβει υπόψη της υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίστηκαν με βάση τους όρους  4.8.,4.9.,4.10. της Διακήρυξης, οι οποίες όμως δεν είναι όμως οι προσήκουσες καθώς δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια κτίριο, διακήρυξη κ.λ.π.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων – υπ. Δηλώσεων του προσφέροντος και δύο πολιτικών μηχανικών περί στατικής επάρκειας φορητών φορτίων  και περί μη βλαβών από σεισμό κλπ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη ;;;; απαιτείται η προσκομιδή των υπευθύνων δηλώσεων περί νομιμότητας όλων των προσφερομένων χώρων των κτιρίων, από μηχανικό του ΤΕΕ που δεν εμπλέκεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων, και για τα δύο κτίρια.

Στο κτίριο Κηφισίας 18 υπάρχει σκάλα από το ισόγειο στον όροφο, η οποία δεν πληρούσε τις προδιαγραφές του Κτιριοδομικού κανονισμού για κτίρια Γραφείων, καθώς στο πρώτο τμήμα της από το ισόγειο στον ημιόροφο είναι καμπύλη με σφηνοειδή σκαλοπάτια και μη επιτρεπόμενη ακτίνα καμπυλότητας ενώ από τον ημιόροφο στον α’ όροφο είναι ευθύγραμμη με κάποια σφηνοειδή σκαλοπάτια και θα πρέπει να ελεχθεί η αποκατάσταση που λέγεται ότι έγινε.

Ο χώρος του ισογείου 211,25 τμ., έχει ενταχθεί στο Ν.4014 για αλλαγή χρήσης και υπέρβαση δόμησης και κάλυψης. Επίσης έχει γίνει αλλαγή διαμερισμάτωσης η οποία δεν φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια που προσκομίστηκαν.Θα πρέπει να  προσκομισθεί βεβαίωση περαίωσης των ανωτέρων διαδικασιών.

Το σύνολο του ενιαίου λειτουργικού χώρου ισογείου και α’ υπογείου δεν δίνει την δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε χώρους τουαλετών και κατακόρυφης επικοινωνίας. Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης με αελκυστήρα.

Δεν έχει ελεγχθεί κατά πόσο η δυνατότητα χρήσης για χώρο στάθμευσης περίπου 8 αυτοκινήτων στον ακάλυπτο του οικοπέδου υφίσταται, διότι στον κανονισμό του κτιρίου προβλέπεται ότι όλοι οι υπαίθριοι χώροι είναι κοινόχρηστοι. Για τον α’ όροφο προβλέπονται δύο παρακολουθήματα στην πρασιά της πρόσοψης της οδού Γκύζη. Για να κριθούν οι προσφερόμενοι χώροι κατάλληλοι για μίσθωση πρέπει να εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης, σε αυτό το κτίριο, βάσει της διακήρυξης : «9. Το ακίνητο επίσης θα πρέπει να διαθέτει τους αναλογούντες, στην επιφάνεια και χρήση, χώρους στάθµευσης, υπόγειους ή υπέργειους, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. Οι χώροι στάθµευσης µπορεί να είναι οπουδήποτε εντός του κτιρίου (υπόγειο, πυλωτή, ακάλυπτος) ή ακόµα και σε όµορο οικόπεδο. Οι διατιθέµενες δε θέσεις στάθµευσης θα πρέπει να είναι νόµιµες και αποκλειστικής χρήσης.

Στο κτίριο Κηφισίας 20 υπάρχουν κλιμακες με σφηνοειδή σκαλοπάτια. Στο χώρο του β’ υπογείου υπάρχει η δυνατότητα 8 θέσεων στάθμευσης. Θα πρέπει να είναι νόμιμες σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και αποκλειστικής χρήσης, να δεσμεύονται δε με συμβολαιογραφική πράξη. Και οι υπαίθριοι χώροι θα πρέπει να ελεγχθούν κατά πόσο μπορούν αν αποτελούν αποκλειστικής χρήσεως του μισθίου.

Πρέπει να εξασφαλίζονται ανεμόδιστες οδεύσεις ΑΜΕΑ, πλάτους 1,5μ. και σε όλους τους κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους των ακινήτων, από Λ.Κηφισίας μέχρι τις εισόδους των κτιρίων, όπως μνημονεύεται στη  Διακήρυξη:

«2. Τεχνικοί Όροι και Προδιαγραφές

Το προσφερόµενο ακίνητο θα διαθέτει ή ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει  επί ποινή αποκλεισµού την υποχρέωση να κατασκευάσει µε δαπάνες του:

  1. Απρόσκοπτη και ασφαλή οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία, WC, χώρους στάθµευσης και σήµανση για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ/ΑΜΚ), σύµφωνα µε τους σχετικούς Κανονισµούς και ∆ιατάξεις που προβλέπει η κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία.»

Μετά την αυτοψία  που διενεργήθηκε από τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (έγγραφό του 26550/27.06.2018) στην οδό Γκύζη και συγκεκριμένα στα ακίνητα που βρίσκονται στη συμβολή με την Λεωφόρο Κηφισίας (18 και 20), και λαμβάνοντας υπόψη του το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου, κλίμακας 1:2000, του από 31-01-1970 Π.Δ. (ΦΕΚ 21Δ/1970) , αντίγραφο του οποίου χορηγήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης, διαπιστώθηκε ότι:

Βάσει του ρυμοτομικού στα οικοδομικά τετράγωνα 539 και 540 η απόσταση μεταξύ οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής, που καθορίζει το εύρος της πρασιάς, εκατέρωθεν στην οδό Γκύζη είναι τέσσερα (4) μέτρα και η απόσταση μεταξύ των ρυμοτομικών μεταξύ τους, που καθορίζει το συνολικό εύρος οδοστρώματος και πεζοδρομίων, έπρεπε (αλλά δεν) είναι έξι (6) μέτρα.

Το υλοποιημένο πεζοδρόμιο επί της οδού Γκύζη, έμπροσθεν του κτιρίου που έχει πρόσωπο και στην οδό Κηφισίας 20, βρίσκεται σε συνέχεια της πρασιάς και έχει πλάτος 58 εκατοστά, συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου.  Δεν υπάρχει περίφραξη, η πρασιά και το πεζοδρόμιο είναι διαμορφωμένα με το ίδιο υλικό, πλάκες πεζοδρομίου 50x50 εκ.

Το υλοποιημένο πεζοδρόμιο, επί της οδού Γκύζη, έμπροσθεν του κτιρίου που έχει πρόσωπο και στην οδό Κηφισίας 18, βρίσκεται σε συνέχεια της πρασιάς και έχει πλάτος 68 εκατοστά, συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου. Δεν υπάρχει περίφραξη, η πρασιά και το πεζοδρόμιο είναι διαορφωμένα με το ίδιο υλικό, πλάκες πεζοδρομίου 50×50 εκ.

Στις πρασιές έμπροσθεν και των 2 προαναφερομένων κτιρίων, κατά την αυτοψία, βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα, κάθετα στις όψεις των κτιρίων επί της οδού Γκύζη, τα οποία κατελάμβαναν το εύρος της πρασιάς και το εύρος του πεζοδρομίου. Για τον λόγο αυτό το ως άνω έγγραφο του Δήμου κοινοποιείται στην Δ/νη Τροχαίας Αττικής, για τις ενέργειές της λόγω αρμοδιότητας.

Η στάθμευση οχημάτων στο εύρος της πρασιάς των κτιρίων, δεν είναι νόμιμη, διότι αυτές οι θέσεις στάθμευσης δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οικοδομική άδεια του ακινήτου, στοιχείο που έχει ως προϋπόθεση την τήρηση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Αρμόδια για την έκδοση αδειών αλλά και για τον έλεγχο των κατασκευών αυτών, είναι η Υπηρεσία Δόμησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

  1. Να ακυρωθεί η προσβαλλομένη και πάσα συναφής
  2. Να ανασταλεί η εκτέλεσή της έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της παρούσας.

Αμαρούσιο Αττικής 31.07.2018

 

                                                          ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ

 

syllogospolydrosou.blogspot.com