Η “τόλμη” χωρίς οργάνωση συνέχεια δεν έχει … παρά τη διοικητική παραλαβή

Στην κατ΄επανάληψη προσπάθεια του ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής να προβάλλει αυτή την πλεονεκτική του θέση έναντι των προηγούμενων δημάρχων, έχει επιλέξει να αποκρύπτει τις θεμελιώδεις φάσεις για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς.

Λίγο έως πολύ συνειδητά και φοβούμενος να αποκαλυφθούν οι πραγματικές σκέψεις και αδυναμίες του, αποφεύγει τον ψόγο με το να προβάλλει τον εαυτό του ως παντοδύναμο, που κυριαρχεί στην Περιφέρεια Αττικής, στις Κτιριακές Υποδομές, παντού !!!

Αδιαφορεί προφανώς να παρουσιάσει στην κοινωνία, ως οφείλει, ένα μακροπρόθεσμο θετικό και αποτελεσματικό πρότυπο συμπεριφοράς, αυτό του ότι ένας δήμος έχει συνέχεια.

Η πρόσφατη διοικητική παραλαβή προς χρήση του σχολικού συγκροτήματος πρώην “Μπαρμπίκα” και το δελτίο τύπου που ακολούθησε προς την σχολική κοινότητα, αποδεικνύει  ότι επιχείρησε να κατευθύνει κυρίως την κοινή γνώμη ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο, χωρίς όμως να δώσει την πληροφορία αν είναι δυνατή η πραγματική χρήση του σχολείου ή όχι!!!

   Η πραγματική χρήση του σχολείου απαιτεί σχέδια και στόχους οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει. Δεν έχουν καν συζητηθεί, δεν έχουν καν ανακοινωθεί.

Βασική προϋπόθεση για την πραγματική χρήση του σχολείου η αλλαγή ονόματος της ηλεκτρικής παροχής στο όνομα της σχολικής επιτροπής. Ομοίως η μεταφορά του σχολικού εξοπλισμού από τα ενοικιαζόμενα κτίρια που στεγάζουν το σχολείο μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια η μεταφορά και η εγκατάσταση των εργαστηρίων με τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές δοκιμές ότι όλα λειτουργούν καλώς.

Πρωτάκουστη για την Ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων η απουσία στην σύνταξη του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι θα είναι και οι αρμόδιοι στο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής, να συντηρούν το σχολείο.

Είναι εύλογη η σκέψη λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η απουσία αυτή των τεχνικών υπαλλήλων οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε  διοικητική παραλαβή συνδέεται πλέον άμεσα με κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ και ως γνωστόν για πληθώρα έργων οι τεχνικές υπηρεσίες δεν τα παραλαμβάνουν διοικητικά για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί θέλουν στενό συμβατικό δεσμό μέχρι την οριστική παραλαβή.

Η απόφαση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Ιωάννη Σταθόπουλου να υπογράψει το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση του νέου Επαγγελματικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής δείχνει “τόλμη” από την οποία όμως λείπει η μέθοδος, η οργάνωση και η επινοητικότητα για την αποφυγή της προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ώστε το σχολείο να λειτουργήσει άμεσα.

Όλα στον βωμό της άκριτης αυτοπεποίθησής του, μη λαμβάνοντας υπόψη για άλλη μία φορά  τα οικονομικά του δήμου και την υποχρέωση του για την θέσπιση προτεραιοτήτων ώστε να μην διαταραχθούν οι οικονομικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας στο σύνολο της.