Απάντηση του Κώστα Τσιαμπά στο Δήμαρχο για την πρόσκληση σχετικά με τα Γιαβάσειο & “Μακρή”

Απάντηση στην Πρόσκληση του Δημάρχου Κου Σταθόπουλου για Ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων στα Θέματα:

α. Αξιοποίηση Γιαβάσειου.

β. Δανεισμός για αγορά ΄΄ΜΑΚΡΗ΄΄.

 

Κύριε Δήμαρχε

 

Τα θέματα είναι πολύ σοβαρά για να τα ΞΕΠΕΤΑΞΟΥΜΕ, και σίγουρα δεν είναι αντικειμενικά επείγοντα, καθ΄ ότι είναι γνωστά από δεκαετίες και η λύση τους θα μπορούσε να οργανωθεί τα πρώτα χρόνια και όχι τον πέμπτο χρόνο της διοίκησής σας και 6 μήνες πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Απαιτείται προετοιμασία αφού προηγηθεί λεπτομερής ενημέρωση επί όλων των δεδομένων . Υπό αυτές τις συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που εφαρμόσατε για την αγορά της Β. Ιόλα που τις αντίστοιχες ενημερώσεις τις επικαλεστήκατε για να νομιμοποιήσετε προειλημμένες συζητήσεις – αποφάσεις, δεν μπορώ να συμμετάσχω στη συνάντηση.

 

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

π. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

π. Διοικητής Γεν. Νοσοκομείου Σπάρτης

Υποστράτηγος ε.α