Τοποθέτηση της Ένωσης στην Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής δημόσιαςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που θα θίξουμε αφορούν στον τομέα Παιδείας του Δήμου.

 

 • Γενική Κατάσταση

Τα σχολεία και η Παιδεία στη χώρα μας πλήττονται από τη χρόνια υποχρηματοδότησή τους από την Πολιτεία. Τόσο η ΣΑΤΑ (για τις εργολαβίες και τις τεχνικές παρεμβάσεις & εργασίες των σχολείων ), όσο και οι ΚΑΠ των σχολείων (για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων) δεν επαρκούν. Η υποχρηματοδότηση αυτή πλήττει την έννοια της Δημόσιας, Δωρεάν και Ενιαίας Παιδείας και οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολείων ανάλογα με τις οικονομικές ή μη δυνατότητες των Δήμων στους οποίους ανήκουν, την επιβολή ή μη επιπλέον φόρων (όπως ο ΦΗΧ) σε επίπεδο δήμου για την εξεύρεση πόρων για τα σχολεία και την ιεράρχηση των αναγκών των σχολείων όχι σύμφωνα με τις αντικειμενικές ανάγκες αλλά σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε δήμου και την προτεραιότητα που δίνει ή δεν δίνει η κάθε Δημοτική Αρχή σε κάθε πόλη.

Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, για άλλη μια χρονιά η κάλυψη των αναγκών στην Παράλληλη Στήριξη κυμαίνεται κάτω του 40% των αναγκών ενώ ακόμα αγωνιζόμαστε για την κάλυψη με σχολικό νοσηλευτή μαθητή σχολείου μας που πάσχει από νεανικό διαβήτη.

Η Ένωση Αγ. Παρασκευής συντάσσεται και διεκδικεί μαζί με την Ομοσπονδία και την ΑΣΓΜΕ την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την κάλυψη των αναγκών των σχολείων κεντρικά από την Πολιτεία.

Στην πόλη μας τα σχολεία μας συντηρούνται και καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις λειτουργικές τους δαπάνες. Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τα σχολεία  έγινε από την απόδοση του ΦΗΧ και  η πραγματικότητα είναι ότι  η καθημερινότητα των σχολείων βελτιώθηκε αισθητά. Σημειώνουμε ότι ο φόρος αυτός σχεδόν ισούται με τον ΚΑΠ των λειτουργικών.

 

 • Σχολικές Επιτροπές

Χαρακτηρίζονται από σωστή οργάνωση, διαφάνεια και χρηστή διαχείριση, κλίμα συναίνεσης και πνεύμα συνεργασία. Θετικά μέτρα η κάλυψη των δημοτικών σχολείων με σχολικούς τροχονόμους, η κάλυψη της γραφικής ύλης των νηπιαγωγείων και η γενικότερη αναβάθμιση της καθημερινότητας των σχολείων. Παραμένει ως αίτημα η κάλυψη των ξενόγλωσσων βιβλίων του λυκείου από το Υπουργείο και μέχρι να συμβεί αυτό η εξεύρεση λύσης για κάλυψη  από τη Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή.

 

Πρόταση περαιτέρω χρηματόδοτησης των Σχολικών Επιτροπών:

 • Α΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή :Eπιτακτική είναι η ανάγκη της έκτακτης επιχορήγησης της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής προκειμένου να διατηρήσει το ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών,μικροσυντηρήσεων και επισκευών που παρέχει στα 13 νηπιαγωγεία και στα 9 δημοτικά σχολεία. Το ύψος της επιχορήγησης εκτιμάται στα 100.000 Ευρώ.
 • Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή : Δεδομένου ότι τα ποσά από τον ΚΑΠ λειτουργικών παραμένουν σταθερά ενώ φέτος για πρώτη φορά θα τεθεί σε  λειτουργία το νέο κτίριο των  1ου& 2ου ΕΠΑΛ – ΕΚ , ενός κτιρίου με μεγάλες ενεργειακές και  λειτουργικές απαιτήσεις, η εκτίμησή μας είναι ότι και σε αυτή την επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέονεπιχορήγηση.

 

 • Τεχνική Υπηρεσία

Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας στα σχολεία αφού από αυτή γίνονται τα μεγάλα επισκευαστικά έργα και οι μεγάλες παρεμβάσεις στα σχολεία.

Δυστυχώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις των εργολαβιών αλλά και στην εκτέλεση των έργων στα σχολεία από τις εργολαβίες. Οι καθυστερήσεις αυτές αφενός μεν δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των σχολείων και πολλές φορές ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών, αφετέρου δε δεσμεύουν ποσά από ιδίους  πόρους ή ΦΗΧ σχολείων τα οποία δεν αποδίδονται έγκαιρα στις σχολικές επιτροπές ώστε να μπορούν αυτές να επέμβουν σε κρίσιμες περιπτώσεις όπου χρειάζεται ταχύτητα και ευελιξία.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε κρίνεται άγονο για τα σχολεία . Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα έργα που δεν υλοποιήθηκαν τα οποία όμως είναι εξαιρετικής σημασίας :

Aνελκυστήρας και προσβασιμότητα στο 5ο -11ο Δημοτικά (Χέλμειο):Από το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν γνωστό στο Δήμο και στην Τεχνική Υπηρεσία ότι πρόκειται να φοιτήσουν στο σχολείο αυτό δύο μαθητές ΑΜΕΑ.

Ο ανελκυστήρας δεν έχει αρχίσει ακόμα να κατασκευάζεται.

Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν η ράμπα, για την πρόσβαση του αμαξίδιου στο ισόγειο του σχολείου. Τα σίδερα σκουριάζουν και πλέον αποτελούν κίνδυνο και για τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.

Η κατάσταση αυτή θα ήταν για γέλια, εάν δεν ήταν για κλάματα. 

Νέες «Αίθουσες» 3ου Δημοτικού

Η αναγκαιότητα για τη φοίτηση όλων των παιδιών στο σχολείο της γειτονιάς τους οδήγησε σε μία ακόμα προσωρινή λύση στο 3ο Δημοτικό, λύση που δόθηκε από την ΤΥ για τη δημιουργίας νέας αίθουσας με τη διχοτόμηση μίας υφιστάμενης. Οι εργασίες ξεκίνησαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ ιδιαίτερη επισήμανση θα θέλαμε να κάνουμε στα θέματα που προκύπτουν ή/και εκκρεμούν που είναι ο εξαερισμός, οι ακατάλληλες πόρτες εισόδου-εξόδου των παιδιών που χρήζουν άμεσης αντικατάστασης και η έλλειψη εναλλακτικής εξόδου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση  έκτακτης ανάγκης λόγω της στενότητας του χώρου και του σημαντικού αριθμού των παιδιών.

Επισημάνσεις :

Η παρεμπόδιση της δυνατότητας σε μαθητές ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση στο σχολείο τους αποτελεί ντροπή για όλους μας.

H προσπάθεια δημιουργίας νέων αιθουσών στα μέσα Σεπτέμβρη αντί της ολοκλήρωσης του έργου εντός του καλοκαιριού  δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και απορίες ως προς την προτεραιοποίηση των εργασιών που υποβάλλονται στον εργολάβο προς εκτέλεση.

 

Η εκτίμηση της Ένωσης είναι ότι δεν επιδεικνύεται η πρέπουσα σοβαρότητα αλλά και η έγνοια και η φροντίδα με τις οποίες θα πρέπει να περιβάλλονται τα σχολεία και οι μαθητές μας.Καταδεικνύει δε οργανωτική αδυναμία του Δήμου.

 

Πρόγραμμα “Φιλόδημος II” για τα σχολεία:Στους αναρτημένους καταλόγους του Υπ.ΕΣ. δεν βρήκαμε το Δήμο Αγ. Παρασκευής στα μέχρι σήμερα ενταγμένα έργα. Η ένταξη ή μη έργων στο πρόγραμμα αυτό, συμπαρασύρει όλο τον προγραμματισμό των εργασιών στα σχολεία δημιουργώντας την ανάγκη για ξεχωριστές εργολαβίες ή ένταξη επιπλέον εργασιών στην ανοικτή εργολαβία με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου

Συμμετοχικός σχεδιασμός 2ου Δημοτικού-5ου Νηπιαγωγείου& 1ου ΓΕΛ: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο έργο αυτό που θα ανακούφιζε σημαντικά το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, παρά μόνο η ανακατασκευή του αύλειου χώρου του, ενώ εκκρεμούν αρκετές εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των μαθητών.

Αντικατάσταση παραθύρων και πορτών 3ου Δημοτικού Σχολείου κτίριο Α : Αν και αποτελεί χρόνια διεκδίκηση, καμία εργασία δεν έχει γίνει για την αντικατάσταση των επικίνδυνων αυτών παραθύρων ενώ θα πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν οι σχετικοί κωδικοί στην τρέχουσα εργολαβία και εάν δεν υπάρχουν να διερευνηθεί ο λόγος, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εργολαβία για την άμεση αντικατάστασή τους.

 

Έργα που εκτελέστηκαν:

Ολοκληρώθηκαν η ανακατασκευή των αύλειων  χώρων του 4ου και 9ου Δημοτικών και η ανακατασκευή των τουαλετών του 1ου και 5ου-11ου Δημοτικών καθώς και η στεγάνωση του 5ου-11ου Δημοτικών. Τα έργα αυτά αποτελούσαν ξεχωριστές εργολαβίες και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2018 ενώ τα αναμέναμε το καλοκαίρι του 2017. Επίσης ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των γηπέδων 5χ5 του 7ου και 9ου Δημοτικού από τη ΓΓΑ.

Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν το εξωτερικό βάψιμο όλου του κτιρίου του 9ου Δημοτικού και του Ειδικού Σχολείου από την ανοικτή εργολαβία

 

Προτάσεις της Ένωσης :

Δεδομένου της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στις εργολαβίες προτείνουμε τα ακόλουθα :

 1. Aπόδοση του 80%-100% του ΦΗΧ των σχολείωνστις Σχολικές Επιτροπές
 2. Εκτέλεση των εργολαβιών των σχολείων από ΣΑΤΑ σχολείων και ιδίους πόρους του Δήμου(πλέον διαθέσιμου ΦΗΧ από Σχ. Επιτροπές)
 3. Μικρότερες εργολαβίες ανά είδος (όπως προαυλίων, ανακαίνισης τουαλετών, αντικατάστασης παραθύρων κα)
 4. Eπίσπευση του χρόνου υλοποίησης των εργολαβιών των σχολείων.

 

 • Σχολική Στέγη

Αναμένουμε την αναγγελθείσα  ανέγερση του 14ου  νηπιαγωγείου άμεσα.

Διεκδικούμε ακόμα:

 • To 12 δημοτικό σχολείο + 1 νηπιαγωγείο στον Τσακό,
 • Tο 11ο δημοτικό στο Κοντόπευκο (οδός Πατρόκλου)
 • Tο 6ο Γυμνάσιο στα Πευκάκια (Αγελάου).
 • Νέα νηπιαγωγεία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 2ετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Επίσης τουλάχιστον 2 νέα νηπιαγωγεία, στον Αη Γιάννη και στο Κοντόπευκο προκειμένου να μεταστεγαστούν τα νηπιαγωγεία που φιλοξενούνται σε Δημοτικά (πχ στο 1ο,2ο ,4ο Δημοτικά) .
 • Χαιρετίζουμε την αποπεράτωση και τη λειτουργία του νέου σχολείου της πόλης μας, του ολοκαίνουριου ΕΠΑΛ.

 

 • Οι πάγιες διεκδικήσεις μας
 • Κάλυψη των επισκευαστικών και λειτουργικών αναγκών των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Διπλασιασμό του κονδυλίου της ΣΑΤΑ σχολείων και των ΚΑΠ των λειτουργικών των σχολείων. Καλούμε το Δήμο και όλες τις παρατάξεις να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς την Πολιτεία για το σκοπό αυτό.
 • Πάγιο αίτημα του γονεϊκού κινήματος να υπάρχει μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία(επιστάτες, φύλακες, καθαριστές, τραπεζοκόμοι κ.α.).
 • Άμεση κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη στήριξη, σχολικοί νοσηλευτές, τμήματα ένταξης σε όλα τα σχολεία)
 • Σχολείο «ανοικτό, φωτιζόμενο και φυλασσόμενο». Φύλακες σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες
 • Δραστηριότητες στα σχολεία δωρεάν από το Δήμο:Έχει παγιωθεί η παροχή θεατρικής αγωγής στα σχολεία. Διεκδικούμε με τον ίδιο τρόπο να παρέχονται και άλλες δραστηριότητες όπως μουσική, χοροί, σκάκι, εικαστικά, ρομποτική κα.
 • Αθλητικά προγράμματα στα σχολεία δωρεάν από τον ΠΑΟΔΑΠ.Ακόμα ένα πρόγραμμα που έχει παγιωθεί ως παροχή.Πέρυσι το πρόγραμμα ξεκίνησε έγκαιρα και είχε μεγάλη συμμετοχή.Το ίδιο βλέπουμε ότι θα συμβεί και φέτος.
 • Νέα προγράμματα από τον ΠΑΟΔΑΠ :Αναμένουμε την υλοποίηση για το νέο μουσικό πρόγραμμα με κρουστά για όλα τα παιδιά, δωρεάν, στα δημοτικά σχολεία μας.
 • Θερινή απασχόληση και κατασκηνώσεις :Θετική είναι η αποτίμηση αφού λαμβάνεται υπ΄όψιν και η οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων και δίνεται λύση σε πολλές οικογένειες.

 

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η νηφαλιότητα και η συνεργατική διάθεση στην προσέγγιση των θεμάτων των σχολείων μεταξύ όλων των φορέων είναι εξαιρετικά σημαντική στην επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και λειτουργεί  προς όφελος όλων των παιδιών.

Το Δ.Σ. της Ένωσης προτείνει να γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς Δημοτικό Συμβούλιο αφιερωμένο στα ζητήματα Παιδείας-Σχολείων.

 

Οκτώβριος 2018

 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής