ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Επαναφορά του προληπτικού ελέγχου – Στους δημάρχους οι ευθύνες”

Ότι, με την πρόβλεψη του Κλεισθένη Ι, που παύει τους Δημάρχους από την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και των εντολέων πληρωμών, απαλλάσσοντας τους από κάθε ευθύνη, με ταυτόχρονο ορισμό του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) ή των ιεραρχικώς υφιστάμενων οργάνων που εξουσιοδοτούνται από αυτόν στη θέση τους, ενδεχόμενες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες μεταφέρονται στους εργαζομένους των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., παρατηρεί – καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ζητώντας, κυριότερα, την άμεση κατάργηση των διατάξεων του σχετικού άρθρου 204 του Ν.4555/2018.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητά την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου, από την αρχή του νέου έτους.

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση

“Για ακόμη μια φορά, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. με το Νομοθετικό της «έργο», κατόπιν εντολών από τους δανειστές, προκαλεί αναστάτωση, δυσλειτουργία και σοβαρά προβλήματα στους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Ήρθε μέσα στο καλοκαίρι (όταν η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων βρίσκονταν σε κανονική άδεια, χωρίς να προηγηθεί καμία ενημέρωση, διαβούλευση ή προγραμματισμός) να νομοθετήσει νέες αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του προγράμματος «Κλεισθένης Ι» και τον Ν.4555/2018.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 «Ρυθμίσεις σχετικές με την εκκαθάριση δαπανών – Εντολή πληρωμών στους Δήμους» έπαυσε τον κάθε Δήμαρχο από την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών απαλλάσσοντας τους από κάθε ευθύνη, με ταυτόχρονο ορισμό του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) ή των ιεραρχικώς υφιστάμενων οργάνων που εξουσιοδοτούνται από αυτόν στη θέση του, αιφνιδιάζοντας τους εργαζόμενους και προκαλώντας εκατοντάδες προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Οικονομιών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Η κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. και η προσαρμογή του Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Ευρωπαϊκές πρακτικές, καθώς επίσης και η δημιουργία και λειτουργία των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, κάνουν ακόμη πιο «ομιχλώδες το τοπίο» λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών και προκαλούν ακόμη περισσότερη ανασφάλεια και αναστάτωση στους εργαζόμενους με συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Με όλο αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη γραφειοκρατική πολυνομία, έχει ως άμεσο επακόλουθο οι Πειθαρχικές και Ποινικές ευθύνες που θα επωμιστούν οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. το επόμενο χρονικό διάστημα με την πλήρη εφαρμογή των μνημονιακών επιταγών, να είναι πέρα από κάθε πλαίσιο και όριο διαχείρισης, ευθύνης και εργασιακής απόδοσής τους.

Για τους λόγους αυτούς, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά:

  • Την άμεση κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 με τις οποίες οι αιρετοί απαλλάσσονται κάθε ευθύνης των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και την έναρξη διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την δημιουργία, ρύθμιση και εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και ουσιαστικά λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
  • Την πλήρη απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη σχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή Δόλος, όπως ισχύει και για τους Αιρετούς.
  • Την επαναφορά από την 1η Ιανουαρίου 2019 του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
  • Την κατάργηση δημιουργίας και λειτουργίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Οι ήδη αποδυναμωμένες Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων από προσωπικό, η ελλιπής, έως ανύπαρκτη κατάρτιση και εκπαίδευσή τους και η πιστή εφαρμογή των μνημονιακών απαιτήσεων, θα οδηγήσει τους εργαζόμενους σε αδιέξοδο ή στα πρόθυρα… της τρέλας. Τις δε υπηρεσίες σε οριστική διάλυση και εν τέλει στη παύση λειτουργίας τους, ανοίγοντας έτσι διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση μέρους ή του συνόλου της Οικονομικής Διαχείρισης των Ο.Τ.Α., όπως άλλωστε έχει εκφραστεί κατά καιρούς από στελέχη των Τεχνικών Επιτελείων των δανειστών που ελέγχουν την «πρόοδο» εφαρμογής των Μνημονιακών Νόμων. Κάτι τέτοιο είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                     Βασίλης Πετρόπουλος”