Θέσεις στάθμευσης για μαθητές ΑμεΑ στα σχολεία του Δήμου Αγ. Παρασκευής

Την πρόταση της δημοτικής αρχής για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση μαθητών ΑμεΑ στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο σσε συνεδρίαση που διεξήχθη την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018.

Οι θέσεις θα χωροθετηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής πλησίον των σχολείων με τρόπο, όπως ενημερώνει ο Δήμος, που θα καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών έως τη λήξη των μαθημάτων και ταυτόχρονα δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων.