Προϋπολογισμο και Προγράμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής την Πέμπτη στήν 38η Συνεδρίαση

  1. aparaskevi-images.gr
  2. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.

(Εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου )

  1. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)