Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου

aparaskevi-images.gr-φωτο αρχειου

 

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).

 1. Έγκριση Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαλλαγή από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του «κτηρίου Βίλας Ιόλα και του περιβάλλοντα χώρου του», μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΠΟΘΑ Βορείου Τομέα (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 4. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 5. Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙΣΔΑΠ (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Καβρουδάκη-Δημητρίου).
 6. Αντιδρόμηση οδού Στρατηγού Τόμπρα (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Καβρουδάκη-Δημητρίου).
 7. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 8. Ορισμός των μελών της επιτροπής του άρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δημοσίου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 9. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 10. Μετατόπιση του περιπτέρου με δικαιούχο τον κ. Ντέρη Θεόφιλο (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Έγκριση  του υπ’ αριθ.:32368/13-12-2018 πρωτόκολλου καταστροφής,  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά  στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών
 12. Λήψη Απόφασης για αύξηση δόσεων και διαγραφή προσαυξήσεων της οφειλής προς τον Δήμο του κ. Κίμωνα Κοσμά (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμ. 2065/12-11-2018 ποσού 4.650,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 194/15-11-2018 παραστατικό, ποσού 6.874,56 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5×5 του 7ου & 9ου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 16. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 29.285,92 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 63, 72, 73, 121, 157, 158, 166, 173, 176, 177, 178, 185, 190, 300, 307, 312, 355, 540, 541, 569, 570, 575, 576, 594, 691, 692, 742, 747, 749, 767, 900, 934, 939, 961, 1073, 1074, 1076, 1101, 1102, 1103, 1220/ 2018, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα, δ) τέλη ΔΤ – ΔΦ & TAΠ ακινήτου, ε) πρόστιμο ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων (Υπηρεσία Δόμησης) στ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας, ζ) χρήση κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, η) ενοίκιο περιπτέρου (κενωθέν), θ) τέλος 0,5% καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).