Δεν πέρασαν οι μεθοδεύσεις του κ. Σταθόπουλου Η αντιπολίτευση προστάτευσε τη νομιμότητα και την αξιοπρέπεια του Δήμου

Η ψήφιση του προϋπολογισμού συνιστά κορυφαία πράξη κάθε Δημοτικού Συμβουλίου και προϋποθέτει χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων, αφού βεβαίως έχει παραδοθεί στις δημοτικές παρατάξεις ολοκληρωμένο σχέδιο, αρκετές ημέρες  πριν την ημερομηνία συζήτησής του.

Ο κ. Σταθόπουλος

Δεν μπόρεσε να καταθέσει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας στις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος (έως 15 Νοεμβρίου).

  • Όρισε σύσκεψη στις 24 Δεκεμβρίου χωρίς να στείλει σχέδιο του προϋπολογισμού στις δημοτικές παρατάξεις.
  • Όρισε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σήμερα – τρείς ημέρες μετά – στην οποία έφερε προϋπολογισμό χωρίς την υπογραφή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Είναι  – δυστυχώς – φανερό ότι ο κ. Σταθόπουλος προσπάθησε με μεθοδεύσει από το παρελθόν να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός χωρίς διάλογο, χωρίς κατάθεση προτάσεων, χωρίς  στοιχειώδη έστω σεβασμό στους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου.

Ευτυχώς, η υπεύθυνη και σταθερή στάση του συνόλου της αντιπολίτευσης ματαίωσε τα σχέδια και ακύρωσε τις μεθοδεύσεις του κ. Σταθόπουλου, ο οποίος και αναγκάστηκε να αναβάλει τη συζήτηση.

Θεωρούμε τη στάση του συνόλου της αντιπολίτευσης ηθικά επιβεβλημένη και δημοκρατικά αναγκαία.

Για μία ακόμα φορά προστατεύσαμε την αξιοπιστία, το κύρος, πολύ περισσότερο τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στον Δήμο μας.

Για μία ακόμα φορά καλούμε τους συμπολίτες μας να γίνουν πρωταγωνιστές της προσπάθειας για την Αλλαγή ύφους, ήθους και λειτουργίας στην Αγία Παρασκευή.