5η (ειδική) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 21-02-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2018 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης».

Μετά τον απολογισμό θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στη συνεδρίαση.

Ο Απολογισμός Πεπραγμένων για το έτος 2018 και η Ετήσια Έκθεση Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).