7η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Πέμπτη 14/3

Έγκριση Α) σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Β) εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής για την υλοποίηση της β’ φάσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

2. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ̈Παν. Βογιατζής ̈ Δήμου Λαυρεωτικής». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Νίκαιας». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου για την παροχή υπηρεσίας “Καταγραφή ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ασπροπύργου”. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

5. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου) 2

6. Έγκριση υποβολής διαχειριστικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη του πάρκου του Πεδίου του Άρεως. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου)

7. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: MUTUAL4CULTUR – Mutual Use of Cultural Tourism Leverage to Develop Regional and Urban Areas (Αμοιβαία Χρήση των Πλεονεκτημάτων του Πολιτισμικού Τουρισμού για την ανάπτυξη Περιφερειακών και Αστικών Περιοχών) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Δημοπούλου

8. Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη:«Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων Του Κυρίως Οικισμού Καλυβίων – Δ ́φάση». (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

10. Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Τσούπρα)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα απορρύπανσης και επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) απορρύπανσης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διαλογής και ταξινόμησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μηχανικής κατεργασίας και διαχωρισμού μεταλλικών απορριμάτων και υπολειμμάτων, αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτ ́ων Pb- οξέος και Ni-Cd, αποθήκευσης αστικών ανακυκλώσιμων και λοιπων μη επικινδ ́ύνων αποβλήτωνκαι ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ, στη θέση «Ήμερος Τόπος» του Δήμου Ασπροπύργου ΠΕ Δυτικής Αττικής.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της COSMOTE με κωδική ονομασία θέσης «ΒΑΡΗ-Χ 1400133», στην περιοχή «Μελίσσια» πλησίον Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εργοστασίου παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (φιαλών και φιαλιδίων) με την επωνυμία «ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Πόκα» ή «Σφαγεία» στο 1ο χλμ. Λ. Κορωπίου – Βάρης στο Κορωπί.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)