8η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 21/3 και ωρα 15.30μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός

 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 2. Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 3. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2018.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 6. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για το έργο: «Αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
 7. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ¨Παν. Βογιατζής¨ Δήμου Λαυρεωτικής».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
 8. Ανάκληση της με αρ. 267/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», συνολικού προϋπολογισμού 1.599.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
 9. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού».
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)
 10. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)