Το 2ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής υλοποιεί πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ στο Βερολίνο

Το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ τη σχολική χρονιά 2018-19 υλοποιεί, για πρώτη φορά  πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+.  Το πρόγραμμα  αφορά στη μετάβαση στην Λευκωσία της Κύπρου τον  Δεκέμβριο 2018 και στο Βερολίνο της Γερμανίας τον Απρίλιο 2019, δύο διαφορετικών ομάδων μαθητών του σχολείου μας με συνοδούς καθηγητές,  για χρονικό διάστημα 15 ημερών κάθε φορά. Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν σε εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής σε κάθε χώρα και όλα τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS+ . Το παρόν σχέδιο αφορά στην κινητικότητα μαθητών  της επαγγελματικής εκπαίδευσης του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο Βερολίνο της Γερμανίας. Στο σχέδιο θα συμμετάσχουν 18 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές, οι οποίοι για  διάστημα 15 ημερών θα μεταβούν στην Γερμανία. Η ροή θα υλοποιηθεί από τις 02/04/2019 έως τις 16/04/2019. Συγκεκριμένα   το 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ θα μεταβεί στο Βερολίνο της Γερμανίας  στις εγκαταστάσεις του φορέα UVE GmdH στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018, Δράση ΚΑ1, με κωδ.2018-1-EL01-KA102-046969 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣE ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»(Integrated energy intervention in building installations) Το περιεχόμενο του προγράμματος ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στα περιβαλλοντικά κριτήρια υψηλών απαιτήσεων   βιοκλιματικού  σχεδιασμού των κτιρίων και στις διαδικασίες ελαχιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης για όλο τον κύκλο της ζωής τους, από την κατασκευή τους και τη λειτουργία τους μέχρι και την αποδόμησή τους. Η εξειδικευμένη αυτή γνώση στα ανωτέρω θέματα θα  ενισχύσει την αποτελεσματικότητα σε όλη τη διαδικασία της δόμησης και θα προωθήσει την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών και την επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας στον κτιριακό τομέα. Το πρόγραμμα έχει ΣΚΟΠΟ να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες  στο Βιοκλιματικό  Σχεδιασμό των Κτιρίων και στις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας ώστε  να συμβάλουν ενεργά στην άμεση εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα θα διεξάγονται από καταρτισμένους καθηγητές και εξαίρετους επαγγελματίες, στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του φορέα υποδοχής και θα αφορούν : •Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων •Βιοκλιματικό σχεδιασμό χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος •Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κτιρίων –Ενεργειακή απόδοση κτιρίων •Ποιότητα Θέρμανσης και Ψύξης κτιρίων- Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι •Αερισμό εσωτερικού περιβάλλοντος-Ειδικά θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων •Γεωθερμία και ενδοδαπέδια ψύξη •Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση ΑΠΕ στο σχεδιασμό του κτιρίου •Φωτισμό •Παραγωγή ενέργειας Το σχέδιο περιλαμβάνει ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ εργασίας πέντε (5) ημερών στις κάτωθι εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις: •ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του οργανισμού υποδοχής σύμφωνα με όσα διδάχθηκαν στη θεωρητική εκπαίδευση. •RENAC (http://www.renac.de). Η Ακαδημία με έδρα το Βερολίνο είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς φορείς παροχής κατάρτισης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια. •INHABITAT (www.inhabitat.com). Η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση των καινοτομιών στην τεχνολογία, τις πρακτικές και τα υλικά που χρησιμοποιεί στην αρχιτεκτονική για το σχεδιασμό ευφυών και βιώσιμων κτιρίων ενέργειας •P2MBERLIN (www.p2mberlin.de), ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών στην αγορά στον τομέα της έξυπνης διαχείρισης κτιρίων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω του RES. •ETERNIT (www.eternit.de). Η εταιρεία είναι κορυφαίος κατασκευαστής σε προϊόντα για την υλοποίηση ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου. Η εταιρία παράγει προϊόντα και συστήματα για στέγες και προσόψεις φωτοβολταϊκών συστημάτων   Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ στο Βερολίνο και  στη Δρέσδη ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη χώρα υποδοχής.   Στις  εγκαταστάσεις UVE θα είναι η τελική συνάντηση και η αξιολόγηση του προγράμματος. Ο φορέας υποδοχής θα παράσχει πιστοποιητικά κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες, για το πρόγραμμα κινητικότητας.