Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της “ΕΝΕΒΑΠ”

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος Τσαγκάρης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Γωγάκης Ανδρέας
Γενικός γραμματέας Ανυφαντής Στέργιος-Γρηγόριος
Ταμίας Κατωπόδη Ευαγγελία

Μέλη
Αθανασιάδη Ελένη
Καραδήμας Αθανάσιος
Κοσκόλου Αλεξάνδρα
Λάιου Νικολέττα
Μασκλαβάνος Γεώργιος
Τουρλάκης Κωνσταντίνος
Φρέντζου Παναγιώτα

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία:

Αθανασιάδη Ελένη
Γωγάκης Ανδρέας
Τσαγκάρης Βασίλειος

Το νέο Δ.Σ. τονίζει τα εξής:

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι θα εργασθούμε σαν σύνολο, παλαιοί και νέοι εκλεγμένοι, με πνεύμα ενωτικό, όπως κάναμε μέχρι σήμερα, για να συνεχίσουμε τη δημιουργική μας προσπάθεια. Σε αυτή μας την προσπάθεια σας θέλουμε όλους κοντά.