Το κεντρικό φυλλάδιο του “Φυσάει Κόντρα” για τις δημοτικές εκλογές.

Το κεντρικό φυλλάδιο του “Φυσάει Κόντρα” για τις δημοτικές εκλογές.