Αντιδήμαρχοι: Ποιες αλλαγές φέρνει το Ν/Σ στη θητεία και τον ορισμό τους

Με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή, η Κυβέρνηση επιφέρει τροποποιήσεις σε θέματα σχετικά με τους Αντιδημάρχους της αυτοδιοικητικής περιόδου που ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ι]  ΘΗΤΕΙΑ

Τη θητεία των Αντιδημάρχων αφορά η περ.γ’ της παρ.2 του αρ.5.

Με αυτήν αντικαθίσταται η παρ.4 του αρ.59 του ν.3852/2010, που πριν ένα χρόνο είχε αλλάξει από του αρ.68 του Κλεισθένη.

Πλέον ορίζεται ότι:

·         Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

·         Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα προβλεπόταν πως:

·         Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών. 

·         Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η υποχρεωτική παραμονή του Αντιδημάρχου για έξι μήνες ό,τι κι αν γίνει, συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ως διάταξη που πρακτικά μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας στη διακυβέρνηση των Δήμων.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια διάταξη παραμένει η ισχύουσα πρόβλεψη ότι “κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι  Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. “

ΙΙ]  ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η περ.δ’ της παρ.2 του αρ.5 του Ν/Σ, αφορά προσθήκη στη διαδικασία ορισμού των Αντιδημάρχων.

Βάσει του Κλεισθένη, αυτή τη στιγμή ισχύει ότι “Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός.”

Στο σημείο αυτό, η Κυβέρνηση έρχεται τώρα και κάνει δύο προσθήκες, ορίζοντας ότι:

·         Η ανωτέρω έγκριση (η έγκριση δηλαδή της Παράταξής του) δεν ανακαλείται.

·         Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

ΙΙΙ] ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τέλος, σημειώνεται πως με την περ.ε’ της παρ.2 του αρ.5 δημιουργείται μία επιπλέον θέση Αντιδημάρχου.  Αφορά τους Δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης”.  Εκεί θα μπορεί να ορίζεται ένας Αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζόμενων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται “ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 27.500 ευρώ περίπου ετησίως κατ’ ανώτατο όριο.

airetos.gr