Πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής ζητάει ο Βασίλης Ζορμπάς από τον απερχόμενο Γιάννη Σταθόπουλο, το Δ.Σ., τις Επιτροπές και τα ΝΠΔΔ

Η κάτωθι επιστολή εστάλη από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά προς την νυν δημοτική Αρχή ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννη Σταθόπουλο

Κύριε δήμαρχε,

εν όψει της ανάληψης καθηκόντων της νέας δημοτικής Αρχής την 1η Σεπτεμβρίου 2019,  παρακαλώ όπως τόσο εσείς όσο και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι όλων των ΝΠΔΔ και Επιτροπών του Δήμου, συντάξετε πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής.

Στα πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται:

  • Θέματα-υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανά τομέα
  • Θέματα-υποθέσεις που εκκρεμούν, ανά τομέα
  • Υλικά θέσης των Γραφείων ενός εκάστου, που παραδίδονται.

Για κάθε θέμα-υπόθεση που παραδίδεται και αναγράφεται στο πρωτόκολλο, θα πρέπει να υπάρχει σχετικός φάκελος που θα συνοδεύει το πρωτόκολλο και θα περιλαμβάνει:

  • Σύντομη επεξηγηματική περίληψη ανά θέμα-υπόθεση
  • Σχετικά έγγραφα
  • Οικονομικά στοιχεία

Τα παραπάνω πρωτόκολλα-φάκελοι παρακαλώ να είναι έτοιμα  έως 10 Σεπτεμβρίου 2019 για να ελεγχθούν και υπογραφούν από τους παραδίδοντες – παραλαμβάνοντες.

Παρακαλώ το παρόν να πρωτοκολληθεί και να μου αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε.

Με τιμή

Βασίλης Ζορμπάς