ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι πρώτοι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων

Γιάννης Αργυρός, Ελένη Δάβαρη, Βασίλης Σάρκουλας και Νίκος Κωβαίος

Άτυπα πληροφορηθήκαμε σήμερα, κατά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. με πρόεδρο την κ. Καψοκεφάλου, τις σίγουρες μέχρι στιγμής Αντιδημαρχίες.

Ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Ζορμπάς ενημέρωσε, ότι άμεσα θα ανακοινώσει τους ακόλουθους Αντιδημάρχους επίσημα, καθώς και τους τρεις προέδρους των Νομικών Προσώπων. Σταδιακά δε, θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιπες τοποθετήσεις. Πληροφορίες λένε, ότι έγιναν προτάσεις και σε στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά οι απαντήσεις ήταν αρνητικές, όχι από τους ίδιους, αλλά από τις παρατάξεις τους.

Οι πρώτοι Αντιδήμαρχοι

Γιάννης Αργυρός, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και αναπληρωτής Δημάρχου

Ελένη Δάβαρη, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Βασίλης Σάρκουλας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Νίκος Κωβαίος – Ντούσκος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Διονύσης Λέκκας, Σπύρος Παπασπύρος, Νίκος Παναγόπουλος

Οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων

ΠΑΙΣΔΑΠ (παιδικοί σταθμοί) πρόεδρος ο Διονύσης Λέκκας

ΠΑΟΔΑΠ (πολιτιστικός & αθλητικός Οργανισμός) πρόεδρος ο Σπύρος Παπασπύρος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος πρόεδρος ο Νίκος Παναγόπουλος

Τόσο ο κ. Λέκκας, όσο και ο κ. Παπασπύρος είναι γνώστες του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, αφού ο μεν πρώτος υπήρξε Αντιπρόεδρος στους Παιδικούς Σταθμούς, ο δε δεύτερος ήταν επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού.