Τακτική Συνεδρίαση στις 18/9 και ωρα 19.30μμ

  1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης, Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης, Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στο πρώτο «Plug & Play Συνέδριο για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης & Έξυπνης Πόλης –Restart Mai City» που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Τρικκαίων και θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 στα Τρίκαλα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  8. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  9. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).