Την Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού αναλαμβάνει ο Διονύσης Λέκκας

aparaskevi-images.gr

Με την υπ. αριθμόν 571 / 2019 απόφαση του Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Λέκκας ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού. Ο κ. Λέκκας θα είναι με αντιμισθία και με θητεία έως 31/08/2020.

Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει είναι η εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμός καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο κ. Λέκκας θήτευσε ως αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου στην προηγούμενη Δημαρχιακή θητεία του Βασίλη Ζορμπά και στη συνέχεια συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους.