(εξ αναβολής) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 9/10

  1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 09-10-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).Συζήτηση – Ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες καθαρισμού, συντήρησης και έργων διευθέτησης ρεμάτων.
  2. Συζήτηση – ενημέρωση για τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής.

(Συνεισηγητές οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γ. Αγγελόπουλος και Ι. Κεχρής)

  • Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)» για τη: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και ανακατασκευής Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος)

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρόπουλος)

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Μελάς)

  • WHO Hellenic Healthy Cities Network). Όροι και προϋποθέσεις, Έγκριση Καταστατικού, Ορισμός Εκπροσώπων.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρόπουλος)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Μελάς)

  1. SafeCorfu2019: 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες» που θα πραγματοποιηθεί από 06/11 έως 09/11/2019 στην Κέρκυρα.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης συναυλίας με τίτλο «Εμπρός της Ελλάδος παιδιά», στις 27 Οκτωβρίου 2019, στο Πεδίο του Άρεως, εν όψει του του εορτασμού της εθνικής επετείου του έπους 1940-1944.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 437,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά μετεγκατάσταση αυτής από τη θέση εξωτερικά του όρμου Μπίστι στη θέση δυτικά χερσονήσου Μπίστι, νήσου Πόρου, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων. (ΠΕΤ: 1904087713).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)