Ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις παρεμβάσεις στο πολιτιστικό πάρκο “Σταύρος Κώτσης”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, οι οποίες αφορούν τις παρεμβάσεις βελτίωσης του γηπέδου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης».

Το έργο προβλέπει κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα, βελτίωση των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (γραφείο, αποδυτήρια, τουαλέτες) και περίφραξη του χώρου.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς οι διαστάσεις του γηπέδου παραμένουν ίδιες, δηλαδή 45 m x 75 m. «Θα μπορούσαν να γίνουν 56 m x 86 m για να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής επίσημων αγώνων ποδοσφαίρου, αλλά απαιτείται η κοπή 16 αιωνόβιων δέντρων».

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 600.000 ευρώ από  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Εάν απαιτηθούν επιπλέον χρήματα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα,  συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔΑΕ). Βασικό στοιχείο του είναι η δανειοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων τους. Οι δήμοι δεν επιβαρύνονται, διότι η αποπληρωμή των επενδυτικών δανείων καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος, «υπήρχε ο κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση του έργου αν άλλαζαν οι προδιαγραφές που περιγράφονται στη μελέτη, την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου 2019».

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την ψηφοφορία του θέματος, «λευκό» ψήφισε το μέλος τής Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» Γιώργος Οικονόμου.