Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 16-10-2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ Α΄181/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ για το πρόγραμμα με τίτλο: «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

  • Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  • Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Βοϊδονικόλας)

  • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή στελεχών της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 31/10/2019 έως 3/11/2019.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Βοϊδονικόλας)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας PERIECO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα», στη συμβολή του Α/Δ Α13 Ελευσίνας – Θήβας (παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θηβών) με την οδό Στρατηγού Δεληγιάννη, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος, διαλογής και ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑΜΑΥ Α.Β.Ε.Ε.) στην θέση «Τζαβερδέλλα» του Δήμου Άνω Λιοσίων.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 150kV Μέθανα-Κόρινθος».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Όχελλες – Ποταμός και Αξιοποίηση Έργου Συλλογής Νερού – Η/Μ Εξοπλισμού».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την αποκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων και της εκβολής του στην περιοχή Καβουρίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)