Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 25-10-2019 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14.00 με θέματα:

  1. Αναπροσαρμογή ή μη Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.
  2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2020.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.550,00€ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη συμμετοχή στο «OTS FORUM 2019» «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Μέλλοντος».
  4. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε Συμβολαιογράφο.
  5. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιρετών και υπαλλήλων από 31-10-2019 έως και 02-11-2019 στην Ναύπακτο για την συμμετοχή στο συνέδριο «Χρηματο-οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00€ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

                                                                     Αγία Παρασκευή 21-10-2019

                                                             Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ