Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις0511-2019  ημέρα Τρίτη και ώρα  14.00 με θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου και συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για την περίοδο από 05-11-2019 έως 06-11-2021.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  3. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» της “ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6.
  4. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΑΡ)» του ΔΕΛΗ ΜΗΧΑΗΛ επί της οδού ΕΛΒΕΤΙΑΣ 21.
  1. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου επί της οδού Χ. Πόγκα αρ. 26, Ο.Τ.226, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  2. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δύο (2) δέντρων επί της οδού Χίου αρ. 18, Ο.Τ.182, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  3. Επανεξέτασηκοπής ή μη δένδρου επί της οδού Αγίων Αναργύρων αρ. 21Α».

 Αγία Παρασκευή  31-10-2019

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                  Βασίλειος  Ζορμπάς