Κινητικότητα: Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για τους Φορείς του 2018

Με εξ.επείγουσα Ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στο “Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” την 8η Ιανουαρίου, τίθεται προθεσμία στους Φορείς που είχαν προκηρύξει  θέσεις στον Β’ Κύκλο Κινητικότητας του 2018.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο ζητά οι Φορείς που είχαν προκηρύξει  θέσεις στον Β’ Κύκλο του 2018 να συμπληρώσουν από την υποεφαρμογή “Διαχείριση Κατάστασης Θέσεων” στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Φορέα τους την κατάσταση των θέσεων αυτών ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας κάλυψης της κάθε θέσης ως ακολούθως:

Ι)για τις θέσεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης του υπαλλήλου ως “καλυμμένη”,

ΙΙ) για τις θέσεις όπου η διαδικασία μετάταξης πρόκειται να ολοκληρωθεί, αλλά εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο ως “δεσμευμένη” με αιτιολογία “λόγω προκήρυξης για μετάταξη”

ΙΙΙ)για τις θέσεις, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν πρόκειται τελικώς να καλυφθούν ως “κενή”.

Το Υπουργείο ζητά να έχουν ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία“το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020”, επισημαίνοντας ότι “αφορά μόνο τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στο Β’ Κύκλο του 2018”.

Υπενθυμίζουμε πως για τον εν εξελίξει Α’ Κύκλο του 2019, τρέχει η προθεσμία, έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου,οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να προβούν στον έλεγχο των προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση των μετατάξεων/αποσπάσεων που αιτήθηκαν Υπάλληλοι που επιθυμούν να φύγουν από τις Υπηρεσίες τους, όπως λεπτομερώς μπορείτε να θυμηθείτε ΕΔΩ .

airetos.gr