Ημερίδα για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ενωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα για Αιρετούς Μετακλητούς & Στελέχη και Προγραμματισμού & Χρηματοδοτήσεων ΟΤΑ με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με όραμα το 2023 την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στο DIVANI CARAVEL HOTEL από τις 9:30 έως τις 18:00.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/01/Πρόγραμμα-Ημερίδας-Στρατηγικός-Σχεδιασμός-Αθήνα-19-Ιανουαρίου-2020-Τελικό-1.pdf

myota.gr