Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στίς 28/1

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 28-01-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 16076/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 19ο Μονομελές.
  2. Λήψη απόφασης επί της από 23/12/19 αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ” Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και με δ. τ.  “TECHNOIKO” περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
  3. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά στον Κ.Α. 20.6411.01 «Tέλη διοδίων Αττικής οδού».
  4. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 4.500,00€ για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

                                                          Αγία Παρασκευή  24-01-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ