Τακτική συνεδρίαση του ΠΑΟΔΑΠ στις 27/1

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Δευτέρα 27η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΑΠ κατόπιν αντικατάστασης τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ.
  2. Ορισμός Ειδικού Ταμία και Διαχειριστή του ν.π.δ.δ “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου ΑγίαςΠαρασκευής”  για το έτος 2020.
  3. Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της Επιτροπής μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο Δημοτικό Ωδείο.
  4. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Συναυλίας  της Φιλαρμονικής του ΠΑΟΔΑΠ στις 14-2-2020 στο 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.
  5. Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή αγώνων δρόμου στην Αγία Παρασκευή.
  6. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος