Αρχή εργασιών στην κεντρική πλατεία με στόχο την ανάπλαση

Όλα δείχνουν ότι ξεκινάει η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Αγίας Παρασκευής, ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα είναι προς όφελος των πεζών. Το έργο υπήρξε αίτημα των κατοίκων από σειρά ετών, είναι προϋπολογισμού 863.500€  και περιλαμβάνει αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας και την μετατροπή τμήματος της οδού Ευεργέτου Γιαβάση σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Ήδη από την πλευρά της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην πλατεία έχουν στηθεί παραπετάσματα από λαμαρίνα κλείνοντας την πρόσβαση και είναι αισθητή η παρουσία μηχανημάτων.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει το έργο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Αρχικός Προϋπολογισμός: 863.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

Προϋπολογισμός  Σύμβασης: 435.364,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

Οριστικός Ανάδοχος:  «ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ARKITON Α.Ε.”»

Δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο  το ποσό των  383.675,42 €, ενώ οι υπόλοιπες μη επιλέξιμες δαπάνες (όπως ασφαλτικά, σήμανση ΚΟΚ, διαγραμμίσεις κλπ) οι οποίες δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και ανέρχονται στο ποσό των 51.689,20 € θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους (ΣΑΤΑ) του Δήμου Αγίας Παρασκευής

ο

Επί τη ευκαιρία να ενημερώσουμε ότι την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 ξεκινά και η ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους. Να θυμίσουμε ότι η σύμβαση υλοποίησης υπεγράφη στις 25 Νοεμβρίου 2019 από το Δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμπά (εκ μέρους του Δήμου) και τον κ. Παναγιώτη Κοντό (εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας «Kontos Concreate ATE»).