Τακτική Συνεδρίαση στις 5/2

????????????????????????????????????

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 05.02.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα:

  1. Επαναληπτική ψηφοφορία για την επιλογή προσώπου για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τον δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Συζήτηση για τα αιτήματα του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κα. Σ. Χαιρέτη).
  3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας για την επέκταση του αύλειου χώρου του διδακτηρίου του 5ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  6. Eκ νέου ορισμός της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 21.080.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την β’ περ. και εκ νέου λήψη απόφασης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  8. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη, τριών δένδρων (κυπαρίσσια), επί της οδού Θεσσαλονίκης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).