Στείρα και η επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Από αριστερά: Βλαχογιάννη Π., Βρατσίδα Ε., Κόκκας Γ., Παπασταθόπουλος Λ.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή του Συμπαραστάτη και της Επιχείρησης.

Ούτε αυτή τη φορά δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Ψήφισαν 27 και απείχαν 2.

Υπήρξαν 5 Λευκά.

Έλαβαν

Βλαχογιάννη Πηνελόπη     6

Βρατσίδα Ευτέρπη      10

Κόκκας Γεώργιος    1

Παπασταθόπουλος Λεωνίδας   5

Παρατηρώντας την πρώτη και τη δεύτερη ψηφοφορία αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι τα ίδια άτομα ψήφισαν τους ίδιους υποψηφίους. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δ.Σ. η Διοίκηση έχει την ευχέρεια να επαναπροκηρύξει τη θέση όποτε αποφασίσει.