Επίσκεψη και Ενημέρωση στο Κοινωνικό Μαγειρείο πραγματοποίησαν ο Ν. Κωβαίος και η Ε. Παπαδοπούλου

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στις Δημοτικές Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Νίκος Κωβαίος και η Ειδική Συνεργάτις του Δημάρχου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου και πρώην Αντιδήμαρχος Ελευθερία Παπαδοπούλου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κοινωνικό Μαγειρείο, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.

Ο Αντιδήμαρχος και η Ειδική Συνεργάτις ενημέρωσαν το προσωπικό για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια τόσο των τροφίμων όσο και των ιδίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.