Τακτική συνεδρίαση οικονονική επιτροπής στις 26/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 26-02-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.30 π.μ. με θέματα:

  1. Κατάρτιση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.
  2. Διαβίβαση σχεδίου Διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διενέργειας Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων.
  3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016».
  4. Απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαμαλίγκα Σωτηρίας – Ελένης, σε απόδοση ποσού 18.000,00€, που αφορά «Τέλη Διοδίων Αττικής Οδού».
  1. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας-8 Μαρτίου 2020.
  2. Έγκριση δικαιούχων για χορήγηση Δωροεπιταγών Πάσχα 2020.
  3.  Οικονομικές ενισχύσεις απόρων.

                                                          Αγία Παρασκευή  21-02-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ