Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή: Όλα στο φως. Δεν κάνουμε πίσω

Όπως έχουμε δεσμευθεί, δίνουμε καθημερινή μάχη στον Δήμο μας, με την  νοοτροπία του χθες  που  μας  κρατά  καθηλωμένους στην  παθογένεια και  στην  ανομία. Δεν θα επιτρέψουμε, οι αμαρτίες και τα λάθη του  παρελθόντος να μας ταλαιπωρούν άδικα και   να  πέφτουν στις πλάτες  των δημοτών  και   σε ανυποψίαστους συμπολίτες μας  που  τόλμησαν να ασχοληθούν με τα  κοινά.
Αυτό  όμως για  να  γίνει  χρειάζεται ενδελεχής  έλεγχος και διαφάνεια στα  οικονομικά του Δήμου.  Όλα στο φως. Μας  χωρίζει  άβυσσος με  την  λογική του κουκουλώματος, των  συμψηφισμών, της επιλεκτικής μνήμης, των αόριστων καταγγελιών, των καμμένων δίσκων και των εκκαθαριστών που …εκκαθαρίζουν επί μία δεκαετία χωρίς αποτέλεσμα
Καταθέσαμε στις 16 Ιανουαρίου είκοσι συγκεκριμένα ερωτήματα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και σαράντα ημέρες μετά δεν πήραμε καμία απάντηση επί της ουσίας, με πρόσχημα τον εκκαθαριστή. Δεν απάντησαν ούτε έστειλαν στοιχεία ακόμη και σε θέματα που δεν αφορούν τον εκκαθαριστή. Δυστυχώς έτσι αντιλαμβάνονται κάποιοι τον ρόλο τους, ευρισκόμενοι προφανώς σε διατεταγμένη υπηρεσία συγκάλυψης και μη ενημέρωσης, ως οφείλουν, των άλλων παρατάξεων και των δημοτών.   Ενημερώνουμε όμως τους δημότες ότι η σύμβαση του εκκαθαριστή έχει τυπικά λήξει, αφού η  νέα εξάμηνη παράταση της Ο.Ε. κρίθηκε παράνομη και  ακυρώθηκε ενώ ο Δήμαρχος αποφεύγει την απάντηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις που ρωτήθηκε. Δεν έχουμε επομένως άλλη επιλογή και όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή θα πάρουμε τα στοιχεία που ζητήσαμε με εισαγγελική παραγγελία και οι υπεύθυνοι  θα λογοδοτήσουν.

Παραμένουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας υπηρετώντας το  συμφέρον του δημότη.

******

        

Προς  
Κοιν
Αγία Παρασκευή 16-1-20
 
Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αγίας Παρασκευής    
Γενικό Γραμματέα Δήμου Αγίας Παρασκευής

Επειδή πολλοί συμπολίτες μας που διετέλεσαν στο παρελθόν μέλη του Δ.Σ. των ΔΕΒΣΑΠ/ΚΟΙΚΕΔΑΠ σηκώνουν σήμερα ένα βάρος που δεν τους αξίζει και δεν τους αναλογεί με σημαντικούς καταλογισμούς και επαπειλούμενες ποινικές διώξεις, ενώ οι πραγματικοί πιθανοί ένοχοι για σωρεία αδικημάτων αδιαφορούν και μένουν στο απυρόβλητο, ΖΗΤΑΜΕ να μας δοθούν πλήρη στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.  

Συγκεκριμένα τα κάτωθι που αναφέρονται στο φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ 6η Υπηρεσία Επιτρόπου με αρ. πρωτ. 75485/17-12-2019

  1. Την με αρ. πρωτ. 22833/16-6-2011 έγγραφη καταγγελία του Δημάρχου Βασίλειου Ζορμπά
  2. Τα με αρ. πρωτ.38044/10-6-19, 57817/18-9-19, 60169/1-10-19, 63104/16-10-19 έγγραφα του Ελ. Συνεδρίου.
  3. Το με αρ. πρωτ. 63104/16-10-19 έγγραφο του Ελ. Συνεδρίου προς πταισματοδίκη που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.
  4. Το με αρ. πρωτ. 28547/16-10-19 έγγραφο του Δημάρχου
  5. Όλες τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΒΣΑΠ και του Δημοτικού Συμβουλίου (που αναφέρονται στο ΦΜΕ με αρ. πρωτ. 75485/17-12-19
  6. Την από 5-12-2011 έκθεση ελέγχου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2009 των ορκωτών ελεγκτών της ΣΟΛ ΑΕ

Επίσης με μέριμνά σας και σε συνεργασία με τον εκκαθαριστή τα κάτωθι:

1) Παραστατικά στοιχεία (φάκελο) για λειτουργία παιδικού σταθμού, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, σίτιση ηλικιωμένων, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης,  πρόγραμμα ΑΜΕΑ, προγραμματικές συμβάσεις

2)  Παραστατικά στοιχεία και  για τους αποδέκτες των υπηρεσιών των σταθμών

3) Παραστατικά στοιχεία μισθοδοσίας και εισφορών εργαζομένων, αμοιβών τρίτων (105.000 ευρώ), παροχών τρίτων (27.000 ευρώ) και διαφόρων εξόδων (55.000 ευρώ)

4) Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχετιζόμενες με την δραστηριότητα του ΔΕΒΣΑΠ, Κανονισμός Λειτουργίας, Εσωτερικός Κανονισμός, Κανονισμός Διαχείρισης, Κανονισμός Προσωπικού σύμφωνα με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις ΔΣ και Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 283 πδ 410/1995  Οργανισμός- Οργανόγραμμα.

5) Αποδεικτικά και παραστατικά έγγραφα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το έργο της ΔΕΒΣΑΠ το 2009

6) Στοιχεία που αφορούν την απευθείας επιχορήγηση ποσού 86.200 ευρώ που ο Δήμος κατέβαλε  στην ΔΕΒΣΑΠ – τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα παραστατικά είσπραξης και δαπανών (γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής)

7)  Τους φακέλους των προγραμματικών Συμβάσεων με συμμετοχή του Δήμου/τρίτων  και της ΔΕΒΣΑΠ.

8) Φάκελο για Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης το Τρένο, Πρόγραμμα ΑΜΕΑ

9) Τον υπογεγραμμένο ισολογισμό και οικονομικές καταστάσεις 2009 αποτελέσματα χρήσης, οικονομικό απολογισμό και έκθεση ορκωτών λογιστών του έτους 2009,  αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΒΣΑΠ και ΚΟΙΚΕΔΑΠ περί έγκρισής τους

10) Έγγραφα παραστατικά στοιχεία σχετικά με το υπόλοιπο των λογαριασμών της ΔΕΒΣΑΠ στις 31.12.2008 και στις 31.12.2009

12) Στοιχεία που αφορούν την καταβολή του αρχικού κεφάλαιο της ΔΕΒΣΑΠ και της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της ΚΟΙΚΕΔΑΠ

13) Στοιχεία που αφορούν την οφειλή 270.000 ευρώ που μεταφέρθηκε από την ΔΕΒΣΑΠ στην ΚΟΙΚΕΔΑΠ

14) φορολογικές   και ασφαλιστικές οφειλές της επιχείρησης. 

  Γεώργιος Οικονόμου
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής δημοτικής Παράταξης
Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή