Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στις 4/3

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 4-3-2020 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» με θέμα: «Προσφυγικές Πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση πρακτικών της 25ης και 26ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ” προϋπολογισμού 5.600.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%.», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 •  Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης των έργων «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» προϋπολογισμού   3.850.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.» και  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ», προϋπολογισμού 6.056.451,61€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή την ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, με τίτλο “H Περιφέρεια Αττικής τιμά τη γυναίκα”.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

 • Έγκριση Σκοπιμότητας και Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 13ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)

 • Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωσης με το Δήμο Σαλαμίνας εκδήλωσης για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

 • Ορισμός μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του για τη γνωμοδοτική επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999, για τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης)

 • Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καισαριανής».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 • Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1000015», στη θέση «Σφενδάλη», του Δήμου Ωρωπού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. (όπως ισχύει).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)