Αναστολή παραχώρησης των σχολικών χώρων σε τρίτoυς για την αποφυγή εμφάνισης κινδύνου του “κορωνοιού”

Αναστολή παραχώρησης των σχολικών χώρων σε τρίτoυς για την αποφυγή του “κορωνοιού”