Πρόγραμμα Κινητού Πράσινου Σημείου 5-13 Μαρτίου 2020

Θέλετε να δώσετε για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση κάποιο από τα ακόλουθα υλικά, αλλά ο κατάλληλος κάδος είναι μακριά ή δεν ξέρετε πού βρίσκεται;
– ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές / εξοπλισμό (ανακύκλωση)
– λαμπτήρες (ανακύκλωση)
– μπαταρίες (ανακύκλωση)
– πλαστικά καπάκια (ανακύκλωση)
– βιβλία σε καλή κατάσταση (επαναχρησιμοποίηση)

– παιχνίδια σε καλή κατάσταση (επαναχρησιμοποίηση)

 
Το Κινητό Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής συλλέγει αυτά τα υλικά ΚΑΙ παρέχει ενημέρωση για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση!

5-13 Φεβρουαρίου το Κινητό Πράσινο Σημείο θα σας περιμένει στα ακόλουθα σημεία:

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2004 574.