Απολύμανση στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΔΑΠ

Στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος του Δήμου, απολυμάνθηκαν όλες οι κλειστές διοικητικές, βοηθητικές, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ). Προσφάτως είχε πραγματοποιηθεί, επί πλέον, απεντόμωση και μυοκτονία σε όλες τις εγκαταστάσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι τα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα τελούν υπό αναστολή και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του, επ΄αόριστον.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ

Σπύρος Χρ. Παπασπύρος