Εκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 26/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 26-03-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες μέχρι τέσσερις  μήνες, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
  2. Έγκριση της υπ’ αριθ.  5/2020 μελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισμός των Επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑμεΑ”».
  3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 4ου τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
  4. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη της κ. Θεοδώρας Γλιάτη.

                                                          Αγία Παρασκευή  24-03-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ