Τακτική συνεδρίαση στις 24/6 και ωρα 18.00μμ

????????????????????????????????????

  1. Λήψη απόφασης για την «Έγκριση των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών για το σχολικό έτος 2020-2021» (εισήγηση: Πρόεδρος κα Η. Αντωνοπούλου-Πανάγου).
  2. Λήψη Απόφασης για Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου μας λόγω ανάγκης κάλυψης των αιτημάτων εγγραφής νηπίων-προνηπίων για το σχολικό έτος 2020-21 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  3. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).