Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής 2020

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προτίθεται να υλοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για περίπου 130 παιδιάηλικίας 6 – 15 χρονών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που το ταμείο τους δε δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων και θα διαρκέσει για εφτά περιόδους φιλοξενίας, 11 ημερών η κάθε μία. Η οικονομική συμμετοχή κάθε παιδιού καθώς και οι προβλεπόμενες θέσεις ανά κατηγορία ορίζονται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και για ορισμένο αριθμό θέσεων.

Η οικονομική συμμετοχή κάθε παιδιού θα γίνει βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ως εξής:

 1. Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ έχουν μηδενική συμμετοχή.
 2. Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
 3. Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
 4. Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 120€ για καθένα από τα επόμενα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 • Έντυπη αίτηση. Μπορείτε να τυπώσετε την αίτηση πατώντας .
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2018 (ή 2019 αν υπάρχει).
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα των γονιών ή βεβαίωση φοίτησης του παιδιού σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των παρακάτω κατασκηνώσεων:

 1. TheRanch στο Σοφικό Κορινθίας (τηλ: 210 4100121)

Α΄Περίοδος: 01/07/2020 έως 12/07/2020 (έως 20 παιδιά)

Β΄ Περίοδος: 02/08/2020 έως 13/08/2020(έως 50 παιδιά)

Γ΄ Περίοδος: 17/08/2020 έως 28/08/2020 (έως 35 παιδιά)

 • Η φωλιά του παιδιούστις Αφίδνες Αττικής (τηλ: 22950 23002)

Α΄Περίοδος: 01/07/2020 έως 12/07/2020(έως 30 παιδιά)

Β΄ Περίοδος: 16/07/2020 έως 27/07/2020 (έως 10παιδιά)

Γ΄ Περίοδος: 01/08/2020 έως 12/08/2020(έως 30 παιδιά)

Δ΄ Περίοδος: 16/08/2020 έως 27/08/2020(έως 30παιδιά)

 • Sportcampστο Λουτράκι (τηλ: 27440 23999)

Α΄ Περίοδος: 16/08/2020 έως 27/08/2020 (έως 130παιδιά)

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται στο Τμήμα Παιδείαςτου Δήμου Αγίας Παρασκευής (2ος όροφος) και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ισόγειο) από 26/06/2020– 03/07/2020 και ώρες 08:30 – 13:00. Στην επιλογή των παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου. Σημειώνεται ότι κάθε παιδί θα συμμετέχει σε μία μόνο κατασκήνωση και για μία κατασκηνωτική περίοδο. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του παιδιού και κατά την άφιξή του στην κατασκήνωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον παιδίατρο για τον πλήρη εμβολιασμό του, ότι δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα και εάν πάσχει από κάποιο νόσημα του επιτρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα των κατασκηνώσεων