Χρηματοδότηση 44 Δήμων για να πληρώσουν ενοίκια των ΚΕΠ (Λίστα) 8.696,94 για την Αγία Παρασκευή

Την απόδοση συνολικού ποσού 392.986,59 ευρώ σε 44 Δήμους έχει ως αντικείμενο η αριθμ.59257/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρήματα δίνονται στους Δήμους αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως και το Α΄ εξάμηνο του 2020.

Το ποσό προέρχεται από τα λεφτά των Δήμων της Χώρας, δηλαδή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, και δεν πρόκειται για επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κράτος.

Δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος, στον Πίνακα: