Ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τον ΠΑΟΔΑΠ

Ένας ακόμη από τους προγραμματισμένους στόχους της διοικήσεως του ΠΑΟΔΑΠ, θα γίνει πράξη σε σύντομο χρονικό διάστημα: Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σκοπός, η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες, ενημερώσεις, προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού αλλά και άλλες εφαρμογές, μέσω του υπολογιστού ή του κινητού τους. Ως αποτέλεσμα θα έχει την διευκόλυνση των πολιτών, αφού δεν θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους, με εξοικονόμηση χρόνου για τους ίδιους αλλά και τους εργαζομένους στον ΠΑΟΔΑΠ. Ανατέθηκε ο εκσυγχρονισμός και η ανανέωση της ιστοσελίδας του ΠΑΟΔΑΠ, η οποία θα γίνει πιο χρηστική και πιο φιλική προς όλους τους πολίτες.

Μεταξύ άλλων, θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, να εγγράφονται στα προγράμματα ηλεκτρονικά, να δηλώνουν ηλεκτρονικά την συμμετοχή τους σε κάποιες δράσεις, να υποβάλουν τα παράπονα-παρατηρήσεις-προτάσεις τους απ΄ευθείας στον υπεύθυνο του κάθε τμήματος, να παρακολουθούν βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις του Οργανισμού κ.α. Πέραν αυτών, σύντομα, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου, θα τοποθετηθεί WiFi, αρχικά στο Αθλητικό κέντρο της οδού Νότου, για δωρεάν χρήση από τους χρήστες των προγραμμάτων μας αλλά και τους επισκέπτες.

Σπύρος Παπασπύρος

Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ