Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 7-10-2020 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

 1. Επικύρωση πρακτικών της 5ης (διακοπείσας), 5ης (συνέχεια), 6ης, 7ης, 8ης, 9ης και 10ης Συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Α΄ τριμήνου 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Β΄ τριμήνου 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1568/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας  και τη μείωση κόστους λειτουργίας».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 • Μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

(ΣυνεισηγήτριεςηΑντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

 • της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο “LIFECLIMAIR–RaisingawarenessontheeffectsandfeedbacksbetweenairpollutionandclimatechangeusingIoTtools” (Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής & τη σχέση της με την ατμοσφαιρική ρύπανση με εργαλείο το Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

 1. .

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. .

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών &ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής  της εταιρίας «ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ» που λειτουργεί στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. .

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 • .

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)