200.000€ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για αγορά μηχανημάτων έργου

Μια ακόμα οικονομική κατάκτηση από τη δημοτική Αρχή Ζορμπά αφού φέρνει στο δήμο 200.000,00€ για την αγορά μηχανημάτων έργου. Τα χρήματα προέρχονται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  και συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Το συνολικό ποσό του προγράμματος που κατανέμεται στους δήμους ανέρχεται στα 29.000.000,00 €. Η κατανομή γίνεται με βάση τον μόνιμο πληθυσμό των δήμων (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) και αφορά δήμους άνω των 50.000 κατοίκων*. Η Αγία Παρασκευή εντάσσεται στους δήμους με πληθυσμό 50.000 έως 60.000 κατοίκους που επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος που υλοποιείται είναι έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Τα μηχανήματα που μπορούν να αγοραστούν με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές είναι: φορτωτής, εκσκαφέας – φορτωτής, ισοπεδωτής, ασφαλτοδιανομέας, επουλωτικό λακών, σάρωθρο 4κμ, σάρωθρο 6κμ, καλαθοφόρο 18μ, ακτοκαθαριστής, αλατοδιανομέας 2κμ, αλατοδιανομέας 4κμ, κάδο πλυντήριο, καταβρεχτήρας 10κμ, διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με ή χωρίς Γερανό, τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με ή χωρίς Γερανό.

* Τα ποσά χρηματοδότησης ακολουθούν αυξητική πορεία καθώς αυξάνεται ο μόνιμος πληθυσμός. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετρά περί τις 100.000 κατοίκους, με τη διαφορά ότι ΔΕΝ είναι μόνιμοι κάτοικοι-δημότες με αποτέλεσμα να χάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Το γεγονός αυτό κάνει απαραίτητη την άμεση χορήγηση κινήτρων στους κατοίκους, ώστε να εγγραφούν στα μητρώα του δήμου. Μην λησμονούμε ότι το 2021 θα διενεργηθεί η επόμενη απογραφή πληθυσμού.