Δεύτερη εισροή χρημάτων στο Δήμο από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 660.000€ για απορριμματοφόρα

Δεύτερη εισροή χρημάτων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μόλις στον πρώτο χρόνο διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά.

Πρόκειται για ποσό 660.000 € για την αγορά απορριμματοφόρων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (αρ. πρωτ. 50125/6-8-2020), που τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 63687/1-10-2020 σε «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων».

Δικαιούχοι της επιχορήγησης από το υπουργείο Εσωτερικών είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό από 50.000 και άνω κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύεται στην απόφαση ο ενδεικτικός αριθμός απορριμματοφόρων που μπορεί να αποκτήσει η Αγία Παρασκευή ανέρχεται στα τέσσερα (4).

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στον Δήμο να ανανεώσει και να ενισχύσει το στόλο του, θέτοντάς τον στην υπηρεσία των πολιτών.