Τακτική συνεδρίαση του “ΠΑΟΔΑΠ” στις 12/10

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ. .Κ.) και 67 ν. 3852/2010 προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του .Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, με

ώρα ενάρξεως την 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415).

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για επισκευή και βαφή τοιχίων του Αθλητικού Κέντρου της οδού Νότου.
  • Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη μόνωσης στην ταράτσα του κτιρίου του Δημοτικού Ωδείου.
  • Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της Φιλαρμονικής την 28η Οκτωβρίου 2020.
  • Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος