Γ. Πατούλης: «Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να εισέλθουμε στην ψηφιακή εποχή”

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Υποδομών και Επικοινωνιών Γ. Κεφαλογιάννη και Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γιωργαντά 

Γ. Πατούλης: «Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να εισέλθουμε στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη»

Η πορεία υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί προκειμένου να διευρυνθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κρίσιμες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Υποδομών και Επικοινωνιών Γ. Κεφαλογιάννη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γιωργαντά.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λ. Χριστόπουλος και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Η. Δόλγυρας.

Κατά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε την ανάγκη επαναλειτουργίας του on line πληροφοριακού συστήματος καταχωρήσεων αδειών οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας κ.λ.π.  (G-link) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το σύστημα  ξεκίνησε να παρουσιάζει προβλήματα το καλοκαίρι, ενώ δε λειτουργεί καθόλου από τις 30 Σεπτεμβρίου με συνέπεια χιλιάδες πολίτες να ταλαιπωρούνται. Η ηγεσία και των δύο Υπουργείων δεσμεύθηκε ότι θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Εν τω μεταξύ  σημείο αναφοράς αποτέλεσε η αναγκαιότητα υλοποίησης κοινών δράσεων και προγραμμάτων που θα εξασφαλίσουν την είσοδο σε μια νέα ψηφιακή εποχή προκειμένου να εξυπηρετούνται ταχύτερα και χωρίς ταλαιπωρία, οι πολίτες.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πιλοτική υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διατίθεται από την Περιφέρεια Αττικής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ελληνικού Δημοσίου, gov.gr, μέσω της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίζονται ραντεβού για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας των υποψήφιων οδηγών.

Τη συνάντηση απασχόλησε το πρόγραμμα που αφορά στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης λόγω απώλειας, φθοράς κλπ, με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, το οποίο αναπτύσσεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός  του μητρώου οχημάτων με την καθιέρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Επίσης έγινε αναφορά στην καθιέρωση της άυλης έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για τα διπλώματα, διαδικασία η οποία θα γίνει κατά τα πρότυπα της άυλης συνταγογράφησης.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε ότι η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Υποδομών και Επικοινωνιών και της Περιφέρειας Αττικής έχει ως συνέπεια να σημειωθούν σημαντικά βήματα σε επίπεδο περιορισμού της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών.

«Συναντήσεις όπως η σημερινή μπορούν να μας κάνουν περισσότερο αισιόδοξους ότι οδεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Με την αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνολογικής και ψηφιακής υποδομής, όλοι μαζί σχεδιάζουμε τα επόμενα αναπτυξιακά μας βήματα και εμπλουτίζουμε το ψηφιακό μας οπλοστάσιο. Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να εισέλθουμε στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την  καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εποικοδομητική συνεργασία με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, με την ανάληψη και περαιτέρω κοινών πρωτοβουλιών», τόνισε ο κ. Πατούλης.


Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις γόνιμες συνέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί από κοινού τόσο με την Περιφέρεια Αττικής, όσο και με το σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Από την πλευρά του ο αρμόδιος Υφυπουργούς Υποδομών και Επικοινωνιών Γ. Κεφαλογιάννης έκανε αναφορά στο πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί και τόνισε ότι είναι σημαντικό που στην κοινή προσπάθεια του υπουργείου και της Περιφέρειας συμβάλλει έμπρακτα το Ψηφιακής Διακυβέρνησης.